×

Cookies accepteren

Elferink Schoenen gebruikt cookies om je goed en persoonlijk van dienst te zijn. Voor een optimale gebruikservaring klik je 'Alle cookies toestaan'. Wij kunnen je dan (in beperkte mate) relevante informatie aanbieden op basis van jouw gedrag op de website. Wil je dit niet, kies dan voor 'Functionele cookies'. Door deze melding te sluiten middels het kruis rechtsboven gaat u akkoord met alle cookies.
Functionele cookies
Alle cookies toestaan
MENU
Onze voordelen
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • 7 dagen zichttermijn
  • Levering binnen 3 werkdagen

Klantenservice

Zichttermijn en retournering

Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 8 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden. Wij nemen geen gedragen schoeisel retour. Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via info@elferink.com. U ontvangt dan een mail die u kunt toevoegen aan uw zending. Tevens verzoeken wij u de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te sturen met de juiste frankering aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren. 

Retouradres: 
Elferink Schoenen 
Almeloseweg 4 
7651NG Tubbergen (Ov) 

Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt per ommegaande maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop. 

Algemene voorwaarden

Elferink Schoenen en Podologie
Almeloseweg 4
7651 NG Tubbergen
0546631229
info@elferink.com

Kvk: 54501180 
BTWnr: NL1282.99.769.B.01 

Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen. 

Kosten van aflevering

De kosten van aflevering bedragen 6,95 euro bij bestellingen onder de 49,95 euro of gratis als u boven deze grens aankoopt. Wijze van aflevering: Wij doen er alles aan om uw bestelling binnen 2 werkdagen op te sturen. We zullen dat doen via Post.nl. Bij verzending krijgt u van ons bericht. Dit bericht bevat ook een zogenaamde tracking-code. Hiermee kunt u op de site van Post.nl zien waar uw pakket zich bevindt. 

Overige kosten

Voor annulering na bestelling en betaling van uw artikelen brengen wij 2,50 euro aan administratiekosten in rekening. U krijgt dus bij annulering uw aankoopbedrag minus 2,50 euro retour. 

Betalingswijze

U kunt bij ons met iDeal betalen: Levertermijnen en aflevering: Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren. Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan storten we direct het door u betaalde bedrag retour. 

Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden: info@elferink.com Vermeld hierbij svp de bestellingsgegevens en uiteraard uw klacht en de noodzakelijke contactgegevens. 

Privacy

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister. Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen. 

Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden. 

Wij gebruiken geen cookies. Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@elferink.com. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.

Privacyverklaring

Privacyverklaring                                           

dd. 28 april 2018                                                                      

U mag verwachten dat ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE naar beste weten en kunnen. Alle medewerkers hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens

Elferink Podologie, Almeloseweg 4, 7651NG Tubbergen, 0546-631229, info@elferink.com

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij ELFERINK SCHOENEN &  PODOLOGIE, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen en BSN

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de Elferink Podologie, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

Delen van persoonsgegevens met

Reden

Persoonsgegevens

Wijze van overdracht

Grondslag

Huisarts, verwijzer

Rapportage ter informatie

 

Naam of NAW geboortedatum, BSN

onderzoek en behandelplan

Zorgmail

Post

Alleen na uw toestemming

Podomasters

Op maat maken van hulpmiddel

Naam,

Geboortedatum

Biometrische gegevens

internet

Verwerkingsovereenkomst

Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)

Controle op verzekeringsrecht

Indienen declaratie

Naam of NAW

Geboortedatum,

BSN

polisnummer

declaratie zorg

declaratie hulpmiddel

Podonet

Cepamedis

 

Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg

Caiway, Cbizz, Shockmedia, SW Retail

Digitaal dossier

VECOZO

Naam of NAW, BSN

Geboortedatum,

polisnummer

internet

Verwerkingsovereenkomst

CBMA Accountancy

Facturatie en financiële administratie

Naam of NAW, BSN

Geboortedatum,

 

post

Verwerkingsovereenkomst

Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

kwaliteitscontrole van de zorgverlener

Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers

Ter plekke van de zorgverlener

Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

Mogelijk ontvangt ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE  uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties  

Bewaartermijn

ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw contactformulier invullen op de site of een email sturen naar info@elferink.com. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE reageert binnen 4  weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van info@elferink.com. ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen 

ELFERINK SCHOENEN & PODOLOGIE  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van ELFERINK PODOLOGIE.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe artikelen en acties

Inschrijven nieuwsbrief